|

Internet Service ProviderPogled Medianis
(www.medianis.net) je deo „Pogled Group“-a koji omogućava kvalitetan pristup internetu kao i svim pratećim internet servisima.
U svom dosadašnjem radu pratio je sva nova dostignuća na polju interneta i uspešno ih implementirao.

ISP Medianis zauzima značajno mesto obzirom da je poslednjih godina posebno rađeno na usavršavanju i implementaciji naprednih usluga što je rezultovalo većim brojem korisnika, naročito onih koji koriste stalni pristup internetu. Možemo sa ponosom reći da Internet centar „Medianis“ ima veliki broj korisnika u oblasti niškog regiona.

Ostvarena je odlična saradnja i sa velikim brojem firmi u Nišu i van Niša, posebno izdvajamo uspešnu saradnju sa vodećim Niškim medijskim kućama.

Informatički inžinjeringvećina firmi poseduje određene računarske mreže. One u svojoj osnovi sadrže samo mogućnosti komunikacije između računara unutar mreže. Dodatne mogućnosti poput merenja saobraćaja, zaštite sistema od upada i virusa, postavljanje lokalnih mail servera i drugih internih servisa nisu zastupljene, što se može implementirati od strane inžinjerskog tima ISP-a.

Politiku privatnosti koju zastupa kompanija možete naći OVDE.