|

Profi wireless

Wireless (bežični prenos informacija) predstavlja jedan od servisa Medianisa - WiNet.

Ovaj servis omogućuje brzi pristup Internetu, formiranje virtuelnih privatnih mreža, efikasnu razmenu informacija između geografski udaljenih korisnika, daljinski video nadzor, kontrolu i upravljanje procesima i sistemima.

Wireless

WiNet sistem Medianisa čine dva podsistema namenjena različitim ciljnim grupama korisnika.

Osnovu celog sistema čini visoko profesionalni Motorolin bežični sistem prenosa koji funkcioniše u frekventnom opsegu većem od 5GHz i koji je prvenstveno namenjen biznis korisnicima.

Ovaj sistem pruža superiornu imunost na RF smetnje tako da je stalni pristup internetu između bazne stanice Medianisa i lokacije korisnika zagarantovan.

Nezavisnost od telekomunikacione infrastrukture i mogućnost velike brzine prenosa glavne su prednosti ove vrste bežičnog sistema, uz visok kvalitet i sigurnost.

Stoga, ukoliko ste zainteresovani za ovaj vid pristupa Internetu, predlažemo Vam da popunite formular koji sledi.

Nakon toga, možete očekivati poziv stručnog osoblja Medianisa koje će sa Vama stupiti u kontakt i dogovoriti proveru tehničkih mogućnosti za stalni pristup internetu.

 

Ime i prezime: *
Firma/institucija: *
Adresa: *
Telefon: *
Fax:
E-mail:
Opis zahteva:
          Polja označena * su obavezna