|

Registracija domena

Medianis je ovlašćeni registar za registraciju .rs domena.

Domeni .rs koje možete registrovati su sledeći:

  • .rs – namenjen fizičkim i pravnim licima
  • .co.rs – namenjen pravnim licima
  • .org.rs – namenjen pravnim licima
  • .edu.rs – namenjen obrazovnim ustanovama i organizacijama
  • .in.rs – namenjen fizičkim licima

Web hosting

Da biste registrovali domen, proverite da li je željeni domen slobodan.

Nakon provere, popunite zahtev za registraciju domena ili preuzmite isti dokument u PDF formatu.

Cenovnik

Cenovnik registracije .RS domena za period od godinu dana


Domen Cena
.RS 1.800 din
.CO.RS 650 din
.ORG.RS 650 din
.EDU.RS 650 din
.IN.RS 350 din
.CO.RS + RS 2.400 din

* Cene bez PDV-a 

Cenovnik ostalih usluga vezanih za .RS domene

Usluge za .RS domene Cena
Prenos registracije domena na drugog registranta 2.300 din
Zaštita privatnosti domena na godinu dana 450 din

* Cene bez PDV-a

Neophodna dokumentacija za registraciju .rs domena

Fizička lica

Pravna lica

Zahtev za registraciju domena

Informacije o uslovima registracije .rs domena možete naći na sajtu Registra nacionalnog internet domena Srbije.

Aktiviranje i registracija inostranih domena

Domen Cena (1 god.)
.COM, .NET, .BIZ, .INFO, ORG... 15 €

 

Registracija .srb domena

Od 27.01.2012. godine počinje registracija “.срб” domena. Ćirilični domen najvišeg nivoa “.срб” predstavlja Republiku Srbiju na Internetu i omogućava formiranje internet adresa koje su napisane ćiriličnim pismom. Više informacija o ovom domenu možete naći na sajtu www.rnids.rs

Period prioritetne registracije “.срб” domena namenjen je isključivo postojećim korisnicima .rs domena i trajaće do 26.07.2012. Ukoliko ne iskoristite ovo pravo period slobodne registracije “.срб” domena počinje 27.07.2012. Tada možete da registrujete za svaki svoj .rs domen za koji niste iskoristili pravo prioritetne registracije, jedan slobodan “.срб” domen.
 
Svi “.срб” domeni registrovani u periodu prioritetne registracije (27.01-2012 – 26.07.2012) će imati sve iste podatke, kao i njima odgovarajući .rs domeni. Period trajanja registracije je godinu dana, bez obzira na koliko su godina registrovani .rs domeni. Ovi domeni mogu da se registruju samo kod ovlašćenog registra kod kojeg je registrovan i odgovarajući .rs domen.
 
Nazivi srpskih ćiriličnih internet domena, pored 30 slova srpske ćirilice (a-š), mogu da sadrže i cifre (0-9) i crticu (-). Ne smeju da sadrže crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv .СРБ može da sadrži najviše 63 ASCII znaka posle ACE kompatibilne konverzije.

Nije potrebno pisati "www" ispred adrese sajta - svi postojeći sajtovi sa .RS domenom mogu da se pronađu bez "www" na početku, ako je pravilno podešen server na kome su hostovani.

Lista naziva .СРБ poddomena:

RS domen .СРБ домен

Obrazloženje

co.rs .пр.срб privreda, preduzeće, preduzetnik
.org.rs .орг.срб organizacija
.edu.rs .обр.срб obrazovanje
.in.rs .од.срб predlog od
Za delegirane domene određeni su sledeći nazivi: 
.gov.rs .упр.срб organi uprave
.ac.rs .ак.срб akademska mreža

Registrovanje .СРБ domena u periodu prioritetne registracije je besplatno!